Stor brodering på skjorte.
Logoen har ca 62000 sting